WP dev

WP dev

Just another WordPress site

  • Sản phẩm từ đại mạch
  • Bột lá trà non dinh dưỡng
Menu

Tập đoàn Hokuto

Giới thiệu  

Tháng Chín 21, 2017

Giới thiệu

Công ty Hokto Kinolko Được thành lập vào tháng 7 năm 2006 để xây dựng một cơ sở hiện đại tại San Marcos California.
Công ty Hokto Kinoko là công ty con của Tập đoàn Hokuto, công ty sản xuất nấm đặc sản lớn nhất của Nhật Bản, được thành lập vào năm 1964.
Sản phẩm được phân phối toàn cầu.
Sản xuất sản lượng trên 70.000  tấn / 1 năm.

Các bài viết khác